நூலகம்

தமிழ் இலக்கண தொகுப்பு

மிகவும் முக்கியமான தமிழ் இலக்கண தொகுப்பு – PDF வடிவில்

உயிர் எழுத்து
மெய் எழுத்து
உயிர்மெய் எழுத்து
ஆய்த எழுத்து
கிரந்த எழுத்துக்கள்
இன எழுத்துக்கள்
சுட்டெழுத்து
வினா எழுத்து
திணை
பால்
எண்
காலம்
ஒரு/ஓர்
அது/அஃது
தன்/தம்
பெயர்சொல்
வினைமுற்று
எழுவாய், பயனிலை, செயப்படுபொருள்
வாக்கிய வகைகள்
தனிவாக்கியம்
முற்றுப்புள்ளி
உணர்ச்சிக்குறி
வினாக்குறி
காற்புள்ளி
சந்தச்சொற்கள்
மோனை
எதுகை

மேலே உள்ள தரவிறக்கம் எனும் எனும் பொத்தானை அழுத்துவதன் ஊடாக PDF வடிவில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

வணக்கம்! Ad Blocker யூஸ் பண்றீங்களா?

தொடர்ந்து கல்வி உலகு இணையத்தளத்தை படிக்க Ad Blocker-ல் Kalviulagu வலைதளத்தை exclude செய்யுங்கள்.